gitea: Gitea Service

یک سرویس گیت بی‌درد سر و راحت

راه‌اندازی ساده

به سادگی فایل اجرایی را برای پلتفرم موردنظر خود اجرا کنید یا آن را در قالب یک کانتینر Docker آماده کنید و یا بصورت یک بسته دریافت کنید.

مستقل از سکو

گیت همه جا اجرا می‌شود بریم! می‌توانید Windows, macOS, Linux, ARM و ... هر کدام را دوست داشتید انتخاب کنید!

ابزارک سبک

گیتی با حداقل منابع میتوانید برای روی دستگاه Raspberry Pi اجرا شود و مصرف انرژی شما را کاهش دهد!

متن باز

برو به code.gitea.io/gitea! به ملحق شوید با مشارکت کردن برای این که این پروژه بهتر شود. برای مشارکت کردن خجالت نکشید!